Arteterapie - využívá výtvarné techniky a přirozenou tvořivost jako prostředek komunikace a sebevyjádření. Během procesu tvoření  se uvolňuje nahromaděné napětí a odbourává  se stres. Umožňuje uvědomit si podstatu svých problémů a řešit je vlastními silami. Tvorbou je posilováno spontánní sebevyjadřování, sebedůvěra a sebevědomí člověka. Důležitý  je samotný průběh tvorby a ne jeho výsledek – tím se arteterapie odlišuje od výtvarné výchovy či keramických a výtvarných kroužky.

Název bloku

Nepotřebujete mít výtvarné nadání. Není podstatné, co vznikne a jak to bude krásné. Jde především o proces tvoření, o myšlenky, které vás u toho napadnou, o pocity, které se v průběhu tvorby vynoří. Vzniklé dílo se stává podnětem pro naši další následnou práci. Symboly, barvy, proces vznikání díla, emoce, které se vynořily mohou odkrýt širší souvislosti, nahlédnout pod povrch.

Individuální arteterapie

probíhá v malé terapeutově, v centru města. Délka sezení je 60 min, po domluvě je možno prodloužit na 90 min. Výtvarný materiál je v ceně sezení. Při individuální práci nejčastěji využíváme suché pastely, voskové pastely, měkké pastelky, vodové barvy, modelovací hmotu, barevné papíry,  lepidlo.  Na prvním setkání se domluvíme na cíli naší spolupráce a  frekvenci setkávání.

První část každého sezení věnujeme zpracování prožitků do podoby tvořivého díla. Téma sezení si určujete vy, já nabízím možné okruhy, ze kterých si vybíráte, případně můžete přijít se svým „aktuálním tématem“. Druhá část sezení je následná reflexe procesu tvoření. Pracujeme s emocemi a tělesnými pocity,  které se v průběhu tvorby vynořily a analyzujeme dílo které vzniklo. Díky  mé zpětné vazbě si můžete uvědomit nové a nečekané souvislosti mezi vzniklým obrázkem a situacemi ve všem životě.

bachovy esence

Skupinová arteterapie

Tvoříme společně na zadané téma, které vychází z potřeb a aktuálního nastavení skupiny. Setkání trvá 3 hodiny a po dobu 10 týdnů je skupina uzavřená. Každé setkání je zčásti věnováno tvorbě na nějaké téma, druhá část je využita k reflexivnímu dialogu, který se zabývá procesem tvorby i jejím výsledkem.

Váš výtvor není to nejdůležitější, co si odnesete. Důležitý je hlavně zážitek z práce ve skupině tvůrčích lidí,  možnost se "zastavit", uvolnit, vyzkoušet si nový způsob výtvarného vyjadřování.

Vyzkoušíte si imaginaci, relaxaci, práci s koláží, kartami, s pohádkovým příběhěm, vyzkoušíte si různé techniky sebevyjádření. Nemusíte mít výtvarné nadání, stačí otevřenost a chuť zkusit něco nového. V každém z nás je kousek hravého dítěte, v každém se skrývá duše umělce. Čeká vás sebezkušenost, možnost něco změnit, objevit souvislost.

Název bloku

Nepotřebujete mít výtvarné nadání. Není podstatné, co vznikne a jak to bude krásné. Jde především o proces tvoření, o myšlenky, které vás u toho napadnou, o pocity, které se v průběhu tvorby vynoří. Vzniklé dílo se stává podnětem pro naši další následnou práci. Symboly, barvy, proces vznikání díla, emoce, které se vynořily mohou odkrýt širší souvislosti , nahlédnout pod povrch.

Zaujalo vás to? Chtěli byste zkusit. Zkuste se mrknout a vybrat tady