Arteterapie – využívá výtvarné techniky a přirozenou tvořivost jako prostředek komunikace a sebevyjádření. Během procesu tvoření se uvolňuje nahromaděné napětí a odbourává se stres. Důležitý je samotný průběh tvorby a ne jeho výsledek

Není podstatné, co vznikne a jak to bude krásné. Jde především o proces tvoření, o myšlenky, které vás u toho napadnou, o pocity, které se v průběhu tvorby vynoří. Vzniklé dílo se stává podnětem pro naši další následnou práci. Symboly, barvy, proces vznikání díla, emoce, které se vynořily mohou odkrýt širší souvislosti

Nemusíte umět kreslit, nebo mít nějaké výtvarné nadání, stačí být otevřený tomu, co k vám promluví skrze obrazy. Díky arteterapii zpracujete svoje zážitky, můžete se uvolnit a navázat kontakt se svými vnitřními obrazy. Lépe porozumíte sobě i druhým.

arteterapie

Arteterapie je cestou setkání se sebou samým a se svými vnitřními obrazy. Způsob jak můžete navázat komunikaci se svými niternými, často zasunutými pocity, podívat na svůj příběh z jiného úhlu. Může vám pomoci uvolnit se ve výtvarném projevu, zaměřit se na proces tvorby a příběh, který v něm vzniká. Malovat můžeme buď na daná témata, která jsou nějak aktuální ve vašem životě, nebo pomocí volné tvorby naopak tato témata hledat.

Osobně ve své práci moc ráda pracuji s výtvarnou náhodou – akčním akvarelem, muchláží, nebo čmáranicí kolorovanou akvarelovými barvami, otisky. Technik, jak pracovat s obrazy mysli, je nespočet. Dají se různě kombinovat a tenhle proces tvorby je pro mě vždy fascinující.

Přejít nahoru